Tìm kiếm: Thi Nại Am

Tìm được 5 kết quả
Tác giả: Thi Nại Am
Đ ang nói chuyện hôm ấy ở Trung Nghĩa đường, khi chọn người cho đi xem hội đèn, Tống Giang nói:- Ta đi với Sài Tiến, Sử Tiến đi với Mục Hoằng, Lỗ Trí Thâm đi với Võ Tòng, Chu Đồng cùng đi với Lưu...
Tác giả: Thi Nại Am
Về đời nhà Tống, Triết Tôn Hoàng Đế làm vua, cách với đời của vua Nhân Tôn Hoàng Đế đã xa; Giữa phủ Khai Phong, ở ngay Đông Kinh, thuộc khu của thành Tuyên Vũ Quân nảy nồi một tên con nhà lông...
Tác giả: Thi Nại Am
Truyện này được các bạn ở 4vn.net đánh máy và đăng lên. vnthuquan đăng lại cho mọi người cùng đọc Chân thành cám ơn các bạnVề đời nhà Tống . Triết Tôn Hoàng Đế làm vua cách với đời của vua Nhân Tôn...
Tác giả: Thi Nại Am
Bến Tầm Dương Canh Khuya Mắc Nạn Bấy giờ đại hán kia mắng Tống Giang, rồi giơ tay toan đánh, Tống Giang liền đáp lại rằng: - Tôi có tiền thì tôi cho người ta, việc gì đến anh mà ... Đại hán kia...
Tác giả: Thi Nại Am
Về đời nhà Tống, Triết Tôn Hoàng Đế làm vua, cách với đời của vua Nhân Tôn Hoàng Đế đã xa; Giữa phủ Khai Phong, ở ngay Đông Kinh, thuộc khu của thành Tuyên Vũ Quân nảy nồi một tên con nhà lông bông...