Tìm kiếm: Thu Hoa

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Thu Hoa
Chế Lan Viên, thi sĩ của trí tuệThu Hoa Chế Lan Viên tên thật là Phan Ngọc Hoan, sinh ngày 14/1/1920. Xuất hiện trên thi đàn, làm kinh ngạc đông đảo người đọc ngay từ khi mới 16, 17 tuổi...