Tìm kiếm: Trương Tửu

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Trương Tửu
Lời dẫn của người sưu tầm: Uống rượu với Tản Đà có lẽ là cuốn sách về Tản Đà ra mắt sớm nhất, ngay khi nhà thơ Nguyễn Khắc Hiếu còn tại thế. Không ít cuốn sách và bài viết ngay sau đó có nhắc đến...