Tìm kiếm: Tristian Bernar

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Tristian Bernar
Minh hoạ của Lê Tâm Và có lẽ anh ta sẽ giảm thêm được hàng chục cân nữa nếu như con ngựa quỉ quái không hất ngã anh ta. Với chiếc chân bị gãy, anh bạn khốn khổ của tôi phải nằm bó bột mất bốn...