Tìm kiếm: Võ Nguyên Giáp

Tìm được 7 kết quả
Tác giả: Võ Nguyên Giáp
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 1975Biên tập: Phòng biên tập văn nghệSửa bản in: Huy DuBìa: Hà Trì2 Lý Nam Đế. Hà Nội, Dây nói: 52966In xong tháng 2-1975Số lượng 30.000 cuốnVề Hà Nội, chúng tôi ở...
Tác giả: Võ Nguyên Giáp
Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son chói lọi. Với thắng lợi vĩ đại ấy, quân và dân ta đã đánh thắng...
Tác giả: Võ Nguyên Giáp
Cuộc kháng chiến đã sang năm thứ tám. Hạ tuần tháng 5 năm 1953, tôi từ Sầm Nưa về tới khu căn cứ. Những trận mưa đầu mùa đã bắt đầu. Các đơn vị không được nghỉ ngơi, khẩn trương bắt tay vào cuộc...
Tác giả: Võ Nguyên Giáp
NĂM năm chiến đấu trong vòng vây, từ ngày 23 tháng 9 năm 1945 đến mùa Hè năm 1950, đã đưa dân tộc thoát khỏi hiểm họa mất nước lần thứ hai. Nếu như nhiều sử gia về chiến tranh Đông Dương có chung...
Tác giả: Võ Nguyên Giáp
Có khi nhẫn để yêu thương Có khi nhẫn để tìm đường tiến thân. Có khi nhẫn để chuyển vần Thiên thời địa lợi nhân tâm hiệp hòa. Có khi nhẫn để vị tha Có khi nhẫn để thêm ta bớt thù. Có...
Đại tướng hồi tưởng lại những quyết định chiến lược của tập thể Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh – Bộ thống soái tối cao – từ việc hoạch định chính sách đến việc chỉ đạo điều hành,...
Về Hà Nội, chúng tôi ở phố Hàng Ngang. Thành uỷ đã bố trí cho chúng tôi ở tại một gia đình cơ sở. Ít hôm sau, có tin Bác đã về. Mấy ngày trước đó, một trung đội Quân giải phóng thuộc chi đội Quang...