Tìm kiếm: Walter Issacson

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Walter Issacson
Giới thiệu ĐÂY LÀ CUỐN TIỂU SỬ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ VỀ STEVE JOBS TRÍCH LỜI TÁC GIẢ CUỐN TIỂU SỬ BÁN CHẠY NHẤT VỀ BELAMIN FRANKLIN VÀ ALBERT EINSTEIN.   Dựa trên hơn 40 cuộc phỏng vấn trực tiếp Steve...