Tìm kiếm: Xích Tuyết

Tìm được 18 kết quả
Tác giả: Xích Tuyết
Ai thích sắc hiệp và nhập hồn thì khó có thể bỏ qua truyện này. Truyện này sắc tương đối nặng. Kiến nghị 18+ nha.
Tác giả: Xích Tuyết
Từ một sát thủ tàn bạo, hắn thay đổi khuôn mặt bắt đầu một cuộc sống bình dị. Chỉ có điều cuộc sống tự do và đơn giản hắn mong chờ không xảy ra như ý muốn, kẻ thù không ngừng xuất hiện, gái đẹp...
Tác giả: Xích Tuyết
Vào 1 đêm trăng tròn, Lưu Phong cùng bạn gái đi dạo bằng xe đạp, không ngờ bị đâm và sau đó died. Linh hồn hắn phiêu du đến 1 vị diện khác, nhập vào một đứa trẻ 10 tuổi tên là Chu Phong.
Tác giả: Xích Tuyết
Vào 1 đêm trăng tròn, Lưu Phong cùng bạn gái đi dạo bằng xe đạp, không ngờ bị đâm và sau đó died. Linh hồn hắn phiêu du đến 1 vị diện khác, nhập vào một đứa trẻ 10 tuổi tên là Chu Phong.
Tác giả: Xích Tuyết
Vào 1 đêm trăng tròn, Lưu Phong cùng bạn gái đi dạo bằng xe đạp, không ngờ bị đâm và sau đó died. Linh hồn hắn phiêu du đến 1 vị diện khác, nhập vào một đứa trẻ 10 tuổi tên là Chu Phong.
Tác giả: Xích Tuyết
Vào 1 đêm trăng tròn, Lưu Phong cùng bạn gái đi dạo bằng xe đạp, không ngờ bị đâm và sau đó died. Linh hồn hắn phiêu du đến 1 vị diện khác, nhập vào một đứa trẻ 10 tuổi tên là Chu Phong.
Tác giả: Xích Tuyết
Vào 1 đêm trăng tròn, Lưu Phong cùng bạn gái đi dạo bằng xe đạp, không ngờ bị đâm và sau đó died. Linh hồn hắn phiêu du đến 1 vị diện khác, nhập vào một đứa trẻ 10 tuổi tên là Chu Phong.
Tác giả: Xích Tuyết
Vào 1 đêm trăng tròn, Lưu Phong cùng bạn gái đi dạo bằng xe đạp, không ngờ bị đâm và sau đó died. Linh hồn hắn phiêu du đến 1 vị diện khác, nhập vào một đứa trẻ 10 tuổi tên là Chu Phong.
Tác giả: Xích Tuyết
Vào 1 đêm trăng tròn, Lưu Phong cùng bạn gái đi dạo bằng xe đạp, không ngờ bị đâm và sau đó died. Linh hồn hắn phiêu du đến 1 vị diện khác, nhập vào một đứa trẻ 10 tuổi tên là Chu Phong.
Tác giả: Xích Tuyết
Vào 1 đêm trăng tròn, Lưu Phong cùng bạn gái đi dạo bằng xe đạp, không ngờ bị đâm và sau đó died. Linh hồn hắn phiêu du đến 1 vị diện khác, nhập vào một đứa trẻ 10 tuổi tên là Chu Phong.
1   |   2      »