Tìm kiếm: xitrum

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: xitrum
Ông chồng nọ mong chờ đứa con trai đầu lòng của hai vợ chồng từ rất lâu rồi. Và cuối cùng ngày đó cũng gần đến. Người đàn ông dặn bố vợ: