Quyền riêng tư

 

Cookie

Cookie là một tập tin nhỏ mà một website tạo ra trên thiết bị của bạn thông qua trình duyệt (nếu bạn cho phép), cookie giúp website nhận ra trình duyệt của bạn và ghi nhớ một vài thông tin. Chi tiết về cookie mời các bạn xem tại địa chỉ: http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

4phuong.net sử dụng cookie để giúp trình duyệt của bạn hiển thị và tương tác tốt hơn với nội dung trên 4phuong.net.
 
Chúng tôi sử dụng cookie để ghi nhớ thông tin về phiên bản website 4phuong.net mà thiết bị của bạn đang sử dụng, ghi nhớ Id của các tác phẩm bạn đã đọc trên 4phuong.net, và kiểm tra khả năng hỗ trợ cookie của trình duyệt. Ngoài những nội dung trên 4phuong.net KHÔNG tạo ra bất kỳ cookie nào khác.

Chúng tôi CHỈ sử dụng cookie để cải tiến website 4phuong.net và giúp bạn thuận tiện hơn trong việc tra cứu nội dung. Chúng tôi KHÔNG chia sẻ hay bán bất cứ thông tin cookie nào trên thiết bị của bạn cho bất kỳ ai. 

4phuong.net sử dụng dịch vụ Google Analytics để thống kê lưu lượng truy cập website 4phuong.net. Google Analytics sử dụng cookie của riêng nó (third-party cookie) để thống kê, quan sát lưu lượng sử dụng 4phuong.net giúp chúng tôi cải tiến website. Website 4phuong.net cũng sử dụng các social plugins của Facebook, các thành phần này thuộc về Facebook và cookie chúng tạo ra giúp bạn liên kết với cộng đồng Facebook của bạn. 

Nếu bạn không tin tưởng cookie của chúng tôi hoặc của Google Analytics, Facebook bạn có thể vô hiệu tất cả cookie khi duyệt 4phuong.net.

 

Facebook

Chúng tôi nhúng các Social Plugins vào nội dung website để giúp người dùng có thể tương tác với mạng xã hội Facebook. Bạn có thể để lại các bình luận trên website này qua Facebook, hoặc có thể dẫn các liên kết từ 4phuong.net lên Facebook của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi hoạt động Facebook trên 4phuong.net của bất kỳ ai.

 

Thông tin cá nhân

Các tác giả, khách truy cập có liên hệ riêng với 4phuong.net thông qua thư và điện thoại được đảm bảo giữa bí mật tất cả các thông tin riêng của họ. Chúng tôi KHÔNG chia sẻ, tự động đăng tải các thông tin riêng tư, trừ khi được sự cho phép của bạn.

4phuong.net