Nhân vật lịch sử

Tác giả: Nhiều tác giả
Tháng 4-1946, với danh nghĩa là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ sang Pháp để...
87606 lượt xem

Tác giả: NQS
Khi nhận định giá trị thật sự của một con vật hay một đồ vật vô tri người ta thường căn cứ trên những lợi ích mà con vật hay món đồ vật đó mang đến...
21337 lượt xem

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh
Học vị Trạng nguyên là học vị cao nhất, giành cho người đỗ đầu kho thi Đình. Người đi học trước đây phải qua ba kỳ thi lớn (không kể những cuộc...
18532 lượt xem

Tác giả: Đào Trinh Nhất
Trận đánh sau cùng với quân Pháp là trận ở Huế đêm 23/5/1885, quân đội chính quy của triều đình Việt Nam cũng thất bại nốt. Thành mất vua chạy....
17303 lượt xem

Tác giả: Vũ Thanh Sơn
Bộ sách “284 Anh hùng hào kiệt của Việt Nam” bao gồm 5 tập với tổng cộng gồm 1000 trang của tác giả Vũ Thanh Sơn viết về chân dung các nhân vật...
14573 lượt xem

Tác giả: Tạ Tỵ
Kính dâng Thầy Mẹ và gia đình Tặng Hoà, người đã cho tôi đôi cánh để bay lượn suốt đời trên vòm trời Nghệ thuật Cho Dung, Linh, Chương, Châu và...
14488 lượt xem

Tác giả: Vũ Thanh Sơn
Bộ sách “284 Anh hùng hào kiệt của Việt Nam” bao gồm 5 tập với tổng cộng gồm 1000 trang của tác giả Vũ Thanh Sơn viết về chân dung các nhân vật...
13425 lượt xem

Tác giả: Vũ Thanh Sơn
Bộ sách “284 Anh hùng hào kiệt của Việt Nam” bao gồm 5 tập với tổng cộng gồm 1000 trang của tác giả Vũ Thanh Sơn viết về chân dung các nhân vật...
12557 lượt xem

Tác giả: Vũ Thanh Sơn
Bộ sách “284 Anh hùng hào kiệt của Việt Nam” bao gồm 5 tập với tổng cộng gồm 1000 trang của tác giả Vũ Thanh Sơn viết về chân dung các nhân vật...
12017 lượt xem

Tác giả: nhiều tác giả
Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585, người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại (nay là xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải Phòng). Sinh...
8831 lượt xem

1   2   3   »   [6]

TOP
TRANG CHỦ